Irodalomjegyzék


Font Márta: Így élt Könyves Kálmán.  Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1993


Zsoldos Attila: Az Árpádok és alattvalóik. (Magyarország története 1301-ig). Csokonai Kiadó, Debrecen, 1997


Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I-II. Budapest, 1899


Kristó Gyula – Makk  Ferenc: Az Árpád-házi uralkodók. IPM Könyvtár, Budapest,  1988


Kristó Gyula: Tanulmányok az Árpád-korról.  (Nemzet  és emlékezet). Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1983


Csorba Csaba: A magyarok vezérei (A kezdetektől 1657-ig).  Anno Kiadó, Debrecen, 2008


Kristó Gyula:  A tizenegyedik század története. Pannonica Kiadó, 1999


Wertner Mór: Az Árpádok családi története. Historiaantik, 2010


Fehér Tibor: Könyves király. Regény. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1971


Somogyi Győző: Magyar királyok arcképcsarnoka. Kairosz Kiadó, Budapest, 2006