Irodalomjegyzék
Dümmerth Dezső: Az Árpádok nyomában. Panoráma, 1987 (4. bővített és javított kiadás)
Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgairól. Magyar Helikon, 1981
Képes Krónika. Európa Könyvkiadó, Bp. 1986
Királyok könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynői (szerkesztette: Horváth Jenő). Helikon Kiadó, 2008
Koszta László: Magyarország története. Válság és megerősödés 1038-1196. Kossuth Kiadó,2009
Kristó Gyula: A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig) Szeged, 1993
Kristó Gyula: Az Álmos-ág (Rubicon 2000/3)
Kristó Gyula: Háborúk és hadviselés az Árpádok korában. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp. 1986
Kristó Gyula: Magyarország története 895-1301, Osiris Kiadó, Bp. 2003
Krónikáink  magyarul (Vál. Kulcsár Péter). Balassa Kiadó, Bp. 2006
Kristó Gyula- Makk Ferenc: Az Árpádok. Fejedelmek és királyok. Szukits Könyvkiadó, 2001
Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század) Akadémiai Kiadó, Bp. 1994
Makk Ferenc: A tizenkettedik század története.  Pannonica Kiadó, 2000
Thuróczy János: A magyarok krónikája. Osiris Kiadó, Bp. 2001
Werthner Mór (Dr): Az Árpádok családi története. Pleitz Fer Pál  Könyvnyomdája,Nagybecskerek, 1892
 
Szépirodalmi feldolgozások:
Szentmihályi Szabó Péter: A látó és a vak. Történelmi regény II. Béla korából. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1983
Székely János: Vak Béla király (In: Székely János összes drámái) Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 1999