„Mária-oltáron, nézd, nyugszik a sírban e három:
Béla, neje s herceg – örvendjenek ők az egeknek!
Míg lehetett, ült trónja felett a király hatalomban:
Csalfa lapult, szent béke virult, becsület vala ottan.”
(IV. Béla király sírverse)Garay János elbeszélő költeménye IV. Béláról

 

III. László királynak 1205 tavaszán bekövetkezett halála meghozta Andrásnak és Gertrúdnak a sóvárogva várt koronát s midőn 1206 őszén a Veszprémmegyében fekvő Biliege mellett vadászó király hírül vette, hogy a várva-várt első fiúgyermek megszületett a szülők keblét a legnagyobb megelégedés érzete töltötte el. 
 


1242. január 27-én született Klissza várában Árpád-házi Szent Margit hercegnő, IV. Béla (ur. 1235-1270) leánygyermeke, akit a király a mongol veszedelem elhárításának reményében Istennek ajánlott fel. Margit ennek következtében a Domonkos Rend tagjai között nevelkedett, fogadalmát pedig felnőttként is megtartotta, és rövid életét a Nyulak szigetén felépített kolostorban töltötte.

IV. Béla, az egyik legnagyobb magyar uralkodó, a 2019-es Koronázási Szertartásjáték főszereplője. Életének és uralkodásának meghatározó állomásai. (II. rész)